Stalingrad (R)

Drama 135 February 28, 2014
Fyodor Bondarchuk Thomas Kretschmann, Pyotr Fyodorov, Sergey Bondarchuk, Maria Smolnikova, Yana Studilina Ilya Tilkin, Sergei Snezhkin Alexander Rodnjansky, Dmitry Rudovskiy, Sergei Mel'kumov Columbia Pictures