In Theaters

Three Times (Zui hao de shi guang)

Movie Details

Three Times (Zui hao de shi guang)
  • Genre: Drama, Romance
  • Release Date: 2006-04-26 NY
  • Running Time: 135 min.
  • Director: Hsiao-hsien Hou
  • Cast: Chen Chang, Qi Shu, Mei Di, Su-jen Liao, Fang Mei
  • Producers: Hua-fu Chang, Wen-Ying Huang, Ching-Song Liao
  • Writers: Hsiao-hsien Hou, T'ien-wen Chu
  • Distributor: IFC First Take

Now Showing

Find capsule reviews, showtimes & tickets for all films in town.

Box Office Report

Loading...